Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 870/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn khoản lãi vay do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 870/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 07/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 870/CT-TTHT
V/v xuất hóa đơn khoản lãi vay

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan
(Địa chỉ: Tầng 6 số 475 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, Hà Nội; MST: 0106028622)

Trả lời công văn số 300/CV-CLTL ngày 25/07/2018 của Công ty TNHH đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan (sau đây gọi tắt là công ty BT) đề nghị giải đáp chính sách thuế, sau khi nhận được hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Điều 2 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế quy định đối tượng không chịu thuế:

"2. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 3 như sau:

a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức:

Cho vay;..."

- Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây:

a) Dịch vụ cấp tín dụng gm các hình thức:

- Cho vay;...

- Căn cứ Điểm 2.1 Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính hưng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

"2. Trong một số trường hợp việc sử dụng và ghi hóa đơn, chứng từ được thực hiện cụ thể như sau:

2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đi tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ."

- Căn cứ công văn số 5408/TCT-CS ngày 28/12/2018 của Tổng cục Thuế về việc xuất hóa đơn.

Theo trình bày của công ty tại công văn hỏi thì công ty TNHH đầu tư BT Cam lộ - Túy Loan (Công ty BT) được thành lập ngày 05/11/2012 và đang thực hiện Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng BT) thực hiện xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao BT ký kết giữa Bộ Giao thông vận tải và Liên doanh nhà đầu tư - Doanh nghiệp dự án.

Được sự chấp thuận và bảo lãnh của Chính Phủ, Công ty BT ký kết hợp đồng cấp tín dụng hợp vốn NEXI với Ngân hàng The Bank of Tokyo - Mitsubishi (Ngân hàng BTMU) để tạm ứng cho các doanh nghiệp tham gia thực hiện dự án (dự án do Nhà đầu tư tự thực hiện).

Hàng kỳ, căn cứ số tiền lãi vay phải trả do Ngân hàng BTMU thông báo, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tính toán, phân bvà thông báo cho các nhà đầu tư. Trên cơ sở đó, các nhà đầu tư thực hiện nộp chuyển khoản trực tiếp về tài khoản Công ty BT hoặc Công ty BT thực hiện khấu trừ từ giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành của các nhà đầu tư đtrả lãi vay cho bên cho vay.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty BT ký kết hợp đồng cấp tín dụng hp vốn NEXI với Ngân hàng BTMU để tạm ứng cho các nhà đầu tư thực hiện dự án. Hàng kỳ, các nhà đầu tư thực hiện nộp phần lãi vay phải trả bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp về tài khoản Công ty BT hoặc Công ty BT thực hiện khấu trừ từ giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành của các nhà đầu tư để trả lãi vay cho Ngân hàng BTMU thì khi thu tiền từ các nhà đầu tư, Công ty BT lập hóa đơn GTGT theo hướng dẫn tại điểm 2.1 Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 870/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn khoản lãi vay do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.101

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108