Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8621/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Trọng Hạnh
Ngày ban hành: 07/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8621/CT-TTHT
V/v kê khai thuế trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

TP. Hồ Chí Minh , ngày 07 tháng 10 năm 2011

 

Kinh gửi:

Công ty TNHH Barwil Vận Tải Quang Hưng
Địa chỉ: Số 148 Khánh Hội, P06, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh
MST 0303673276

 

Trả lời văn bản ngày 16/08/2011 của Công ty về kê khai thuế trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau :

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế;

1- Kê khai trên “Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào”- mẫu số 01-2/GTGT :

Trường hợp Công ty hoạt động kinh doanh đại lý tàu biển và dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa cho các Hãng tàu nước ngoài, nếu có hóa đơn chi hộ cho các Hãng tàu nước ngoài thì thực hiện kê khai trên Bảng kê chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào Mẫu số 01-2/GTGT (Nhóm 5 hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT).

2- Kê khai trên “Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài”- mẫu số 01/NTNN :

Trường hợp nhà thầu nước ngoài chưa có mã số thuế thì khi kê khai, tại cột (2) “Mã số thuế” không khi, bỏ trống.

Công ty kinh doanh đại lý tàu biển, dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa thì khi phát sinh các khoản thu hộ cho các Hãng tàu Công ty phản ánh số tiền thu hộ vào cột (4) “số tiền thanh toán kỳ này” và ghi thời điểm thanh toán vào cột (5) “ngày thanh toán” trên tờ khai Mẫu số 01/NTNN. Trường hợp Công ty kê khai thuế nhà thầu theo Mẫu 01/NTNN trên số tiền thu nợ các Hãng tàu hàng tháng, kể cả trong trường hợp chưa thanh toán tiền cho Hãng tàu nước ngoài thì khi kê khai trên tờ khai 01/NTNN nếu chưa thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài tại cột (5) “Ngày thanh toán” bỏ trống không ghi.

Lưu ý : Trường hợp phần mềm không tự động tính tổng số tiền tại dòng “Cộng” thì Công ty được phép thực hiện ghi bằng tay thay thế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi Nhận :
- Như trên ;
- P.KT số 1;
- P.PC
- Lưu (HC, TTHT).
1588-137933/11 KhanhAT

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8621/CT-TTHT ngày 07/10/2011 về kê khai thuế trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.457

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!