Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 861 TCT/NV7 ngày 11/3/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc giải đáp chính sách thuế

Số hiệu: 861TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 861 TCT/NV7
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả lời công văn số 325/CT-TQD ngày 14/2/200 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về một số vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế sử dụng đất nông nghiệp

Trường hợp trong Hợp đồng giao khoán vườn cây cao su quy định rõ trách nhiệm của người nhận khoán phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp thì nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp là của người nhận khoán (được xác định như hộ nông dân), Công ty Cao sau Bà Rịa chỉ là người thu và nộp thay thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Bộ Tài chính đã có công văn số 577 TC/TCT ngày 16/1/2003 hướng dẫn về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN). Căn cứ hướng dẫn này; từ năm 2003, thu nộp và miễn giảm thuế SDĐNN đối với diện tích đất trong hạn điền của các hộ nông dân; việc thu nộp và miễn giảm thuế SDĐNN cho các đối tượng khác không phải là hộ nông dân tạm thời thực hiện  như năm 2002 theo Quyết định số 199/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2002/TT-BTC ngày 23/1/2002 của Bộ Tài chính.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Theo quy định hiện hành thì người nhận khoán ruộng đất để sản xuất nông nghiệp được xác định như hộ nông dân nên không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần lợi nhuận thu được từ sản xuất nông nghiệp. Các khoản  Công ty cao su Bà Rịa thu của người nhận khoán như: thu phí quản lý, phí xây dựng công trình  hạ tầng phục vụ sản xuất...là doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Các khoản chi phí như: chi phí quản lý, xây dựng hạ tầng, khấu hao cơ bản, chi sửa chữa, các chi phí sản xuất và chi lương (kể cả lương cho người nhận khoán) được xác định là chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty khi thực hiện giao khoán vườn cây cho công nhân.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 861 TCT/NV7 ngày 11/3/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc giải đáp chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.088

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84