Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 830TCT/PCCS về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 830TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 830TCT/PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 5510CV/CT-TTr ngày 24/11/2004 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng về thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo Điểm C Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì phương pháp tính thuế giá trị gia tăng trực tiếp chỉ áp dụng đối với cá nhân sản xuất, kinh doanh: tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh ở Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ: cơ sở kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ. Vì vậy, công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng chỉ áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng, không áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế dựa trên cơ sở số thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra theo hóa đơn, chứng từ hiện có tại công ty và các tổ đội thi công.

2. Tại Điểm 9a Phần Đ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định: “Cơ quan thuế có quyền ấn định thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với các đối tượng nộp thuế trong trường hợp cơ sở kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ” và tại Điểm 7 Mục Đ Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: “Ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.”

Căn cứ vào hướng dẫn trên, cơ sở kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ thì bị ấn định thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng. Đoàn kiểm tra có thẩm quyền ấn định giá trị gia tăng, thu nhập chịu thuế (nếu đoàn kiểm tra có quyết định thành lập của cơ quan thuế có thẩm quyền). Việc ấn định giá trị gia tăng, thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp được căn cứ vào tài liệu điều tra về tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở hoặc căn cứ vào số thuế phải nộp của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề có quy mô kinh doanh tương đồng để ấn định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 830TCT/PCCS về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.903
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108