Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 828TCT/ĐTNN về việc thuế đối với dịch vụ giao nhận của Hãng vận tải nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 828TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 23/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 828TCT/ĐTNN
V/v: Thuế đối với dịch vụ giao nhận

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hanjin Việt Nam

Trả lời công văn số 0503-01/HJS-CT ngày 1/3/2005 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hanjin Việt Nam về vấn đề thuế đối với dịch vụ giao nhận của Hãng vận tải nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính thì Hãng vận tải nước ngoài phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với Khoản phí lưu container, phí chứng từ thu được của các khách hàng tại Việt Nam. Các Công ty Việt Nam làm đại lý cho các Hãng vận tải nước ngoài (Đại lý Việt Nam) thu hộ các Khoản phí dịch vụ nêu trên phải thực hiện khấu trừ thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT là 10% và tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu chịu thuế là 50% và thuế TNDN với tỷ lệ % tính trên doanh thu chịu thuế là 5%.

Khi xuất hóa đơn cho các khách hàng, Đại lý Việt Nam ghi rõ trên hóa đơn là tiền thu hộ Hãng vận tải nước ngoài. Dòng thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT Đại lý Việt Nam khấu trừ và nộp thay cho Hãng vận tải nước ngoài. Dòng cộng tiền hàng, ghi giá trị dịch vụ thanh toán cho Hãng vận tải nước ngoài đã trừ thuế GTGT. Dòng thuế suất thuế GTGT không ghi và gạch chéo.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty trách nhiệm hữu hạn Hanjin Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM;
- Lưu VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 828TCT/ĐTNN về việc thuế đối với dịch vụ giao nhận của Hãng vận tải nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.440
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196