Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8273/CT-TTHT về chính sách thuế giá trị gia tăng của sản phẩm là thực phẩm tươi sống do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 8273/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Trọng Hạnh
Ngày ban hành: 08/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8273/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:

Tổng cục Thuế
123 Lò Đúc, Hà Nội

 

Trong quá trình hướng dẫn chính sách thuế cho người nộp thuế, Cục Thuế Tp có vướng mắc về thuế suất thuế GTGT của sản phẩm là thực phẩm tươi sống, xin báo cáo Tổng cục Thuế như sau:

- Căn cứ điểm 2.10 và điểm 2.11 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì mức thuế suất thuế GTGT 5% áp dụng đối với:

“Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế làm sạch, ướp đông, phơi sấy khô ở khâu kinh doanh thương mại (trừ các đối tượng quy định tại Điểm 2, Mục II, Phần A Thông tư này).”;

“Thực phẩm tươi sống, lương thực; lâm sản (trừ gỗ, măng) chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại.

Lương thực bao gồm thóc, gạo, ngô, khoai sắn, lúa mỳ; bột gạo, ngô, khoai, sắn, mỳ.

Thực phẩm tươi sống là các loại thực phẩm chưa qua chế biến, chỉ sơ chế dưới dạng làm sạch, bóc vỏ, cắt lát, đông lạnh, phơi khô mà qua sơ chế vẫn còn là thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, tôm, cua, cá, và các sản phẩm thủy, hải sản khác.”;

- Căn cứ điểm 2.10 và điểm 2.11 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì mức thuế suất thuế GTGT 5% áp dụng đối với:

“Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi; thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế làm sạch, bóc vỏ, phơi, sấy khô, ướp đông, ướp muối ở khâu kinh doanh thương mại (trừ các đối tượng nêu tại Điểm 1.1, Mục II, Phần A Thông tư này).”;

“Thực phẩm tươi sống, lương thực; lâm sản (trừ gỗ, măng) chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại.

Lương thực bao gồm thóc, gạo, ngô, khoai, sắn, lúa mỳ; bột gạo, ngô, khoai, sắn, mỳ.

Thực phẩm tươi sống là các loại thực phẩm chưa qua chế biến, chỉ sơ chế dưới dạng làm sạch, bóc vỏ, cắt lát, đông lạnh, phơi khô mà qua sơ chế vẫn còn là thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, tôm, cua, cá, và các sản phẩm thủy, hải sản khác.”

- Căn cứ điểm 2.5 và điểm 2.7 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì mức thuế suất thuế GTGT 5% áp dụng đối với:

“Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt lát, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác ở khâu kinh doanh thương mại.

Sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến hướng dẫn tại điểm này bao gồm cả thóc, gạo, ngô, khoai, sắn, lúa mỳ.”

“Thực phẩm tươi sống; lâm sản chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại, trừ gỗ, măng và các sản phẩm quy định tại điểm 1 mục II phần A Thông tư này.

Thực phẩm tươi sống gồm các loại thực phẩm chưa được làm chín hoặc chế biến thành sản phẩm khác, chỉ sơ chế dưới dạng làm sạch, bóc vỏ, cắt lát, đông lạnh, phơi khô mà qua sơ chế vẫn còn là thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, tôm, cua, cá, và các sản phẩm thủy sản, hải sản khác.”

Căn cứ hướng dẫn trên thì thực phẩm tươi sống chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Ngày 16/4/2007 Tổng Cục Thuế có công văn số 1455/TCT-PCCS hướng dẫn: “trường hợp các sản phẩm đông lạnh, hải sản khô như cá sapa đông lạnh, khô cá các loại, chả cá, lẩu hải sản đã được rửa sạch, lột da, cắt khúc, xay nhuyễn, đã qua tẩm ướp gia vị nhưng ở dạng tươi sống, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%. Trường hợp các sản phẩm trên đã qua tẩm ướp gia vị và được làm chín (dạng thành phẩm) áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%”.

Cục thuế Tp. HCM đã căn cứ nguyên tắc tại văn bản số 1455/TCT-PCCS hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện từ khi áp dụng Thông tư số 32/2007/TT-BTC và Thông tư số 129/2008/TT-BTC. Nhưng ngày 21/4/2010, Tổng Cục thuế có văn bản số 1328/TCT-CS hướng dẫn: “Sản phẩm cá được tẩm ướp gia vị, phơi khô hoặc sấy khô và đóng gói được xác định là đã qua chế biến thành sản phẩm khác thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.” và ngày 18/8/2010 Tổng Cục thuế có văn bản số 3117/TCT-CS hướng dẫn: “Sản phẩm chả cá đã tẩm ướp gia vị là loại thực phẩm đã qua chế biến thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%”. Như vậy nội dung hướng dẫn của Tổng Cục thuế tại văn bản số 1328/TCT-CS và văn bản số 3117/TCT-CS không thống nhất với nội dung hướng dẫn tại văn bản số 1455/TCT-PCCS mà Cục thuế TP. đang thực hiện. Nếu phải áp dụng hai văn bản số 1328/TCT-CS và văn bản số 3117/TCT-CS thì áp dụng kể từ thời điểm nào.

Ý kiến của Cục Thuế TP: các loại thực phẩm tươi sống đã qua tẩm ướp gia vị nhưng vẫn còn ở dạng tươi sống (còn tươi, chưa nấu chín) áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5% (áp dụng theo nguyên tắc tại văn bản số 1455/TCT-PCCS vì nội dung hướng dẫn tại văn bản này phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC , Thông tư số 32/2007/TT-BTC và Thông tư số 129/2008/TT-BTC)

Cục thuế TP. HCM kính trình Tổng cục Thuế xem xét và sớm có văn bản hướng dẫn để Cục thuế TP thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Q. Tân Bình để biết
- Lưu (HC-TTHT)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8273/CT-TTHT về chính sách thuế giá trị gia tăng của sản phẩm là thực phẩm tươi sống do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.374
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5