Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 825/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc trong thực hiện Thông tư 32 và Thông tư 59 của Bộ Tài chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 825/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 825/TCHQ-KTTT
V/v: giải quyết vướng mắc

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Cần Thơ

Trả lời công văn số 149/HQCT-NV ngày 19/2/2008 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ về việc vướng mắc trong thực hiện Thông tư 32 và Thông tư 59 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiết 7.2.2 nằm trong Điểm 7.2, Mục I, Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp thuộc điểm 5 Mục I phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC; điểm 5 này hướng dẫn trường hợp được xét hoàn thuế là hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Như vậy Tiết 7.2.2 chỉ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, không áp dụng cho hàng hóa tạm nhập để tái xuất nhưng không tái xuất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Cần Thơ biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 825/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc trong thực hiện Thông tư 32 và Thông tư 59 của Bộ Tài chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.045
DMCA.com Protection Status

IP: 34.230.84.215