Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7958/CT-TTHT về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 7958/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Trọng Hạnh
Ngày ban hành: 21/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7958/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi : Công ty CP Xây lắp III Petrolimex
Địa chỉ : 232 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP.HCM
Mã số thuế: 0302536580.

Trả lời văn bản số 448/XL3-TCNS ngày 01/9/2011 của Công ty về chính sách thuế đối với khoản chi thuê cá nhân làm phiên dịch, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN);

- Căn cứ Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu),

- Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

- Căn cứ Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/8/2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 (có hiệu lực thi hành từ ngày 19/9/2011);

Trường hợp Công ty có ký hợp đồng thuê cá nhân người nước ngoài làm phiên dịch trong đợt công tác ngắn ngày ở Châu Âu để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trước khi chi trả tiền cho cá nhân Công ty phải thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho cá nhân như sau (doanh thu (thu nhập) tính thuế bao gồm tất cả các khoản chi phí phải trả cho cá nhân người nước ngoài):

+ Trường hợp cá nhân người nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam:

- Nếu cá nhân có giấy phép, chứng chỉ hành nghề kinh doanh thì tính thuế GTGT nhà thầu theo qui định tại điểm 2 mục III phần B Thông tư 134/2008/TT-BTC, tính thuế TNCN theo Mục I Phần C Thông tư số 84/2008/TT-BTC (thu nhập từ kinh doanh)

- Nếu cá nhân không có giấy phép, chứng chỉ hành nghề kinh doanh thì tính thuế TNCN theo Mục II Phần C Thông tư số 84/2008/TT-BTC (thu nhập từ tiền lương, tiền công).

Khoản chi phí thuê cá nhân người nước ngoài có Hợp đồng, chứng từ thanh toán, giấy nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN của Công ty.

+ Trường hợp cá nhân người nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt Nam thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo qui định tại Điều 1 Thông tư số 113/2011/TT-BTC. Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đã ký, chứng từ thanh toán cho cá nhân Công ty lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hoá đơn (mẫu số 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 18/2011/TT-BTC) để làm căn cứ tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN của Công ty.

Lưu ý: Trường hợp theo thỏa thuận tại Hợp đồng Công ty trả thay thuế cho cá nhân thì phải quy đổi ra doanh thu (thu nhập) có thuế để xác định thuế theo quy định.

Cục thuế TP thông báo để Công ty biết.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- P.KT3
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
1725/11-KD.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7958/CT-TTHT về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.379

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.77.193