Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 758/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu

Số hiệu: 758/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 01/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 758/TCHQ-KTTT
V/v: Về việc xử lý thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2007 

 

Kính gửi:  Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 95/HQHP-PVN ngày 5/1/2007 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc xử lý hoàn thuế nhập khẩu 160 bộ linh kiện xe ô tô nhập khẩu của Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam (trước đây là Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề nêu trên, ngày 11/1/2005; Bộ Tài chính đã có công văn số 338 TC/TCHQ hướng dẫn thực hiện. Đồng thời qua tra cứu hồ sơ công văn đi đối với Bưu điện thì Tổng cục Hải quan đã gửi công văn này cho Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Do đó, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng:

1. Kiểm tra lại việc tiếp nhận, xử lý công văn đến tại đơn vị để phát hiện lý do, nguyên nhân chưa nhận; đối chiếu với cơ quan Bưu điện nếu cần.

2. Yêu cầu doanh nghiệp giải thích lý do xin hoàn thuế chậm, cam kết và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc này, đồng thời kiểm tra hồ sơ, nếu lý do giải trình hợp lý, thực tế trường hợp của doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện tại công văn số 11100 TC/TCT ngày 20/11/2001 của Bộ Tài chính thì tính lại thuế nhập khẩu. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thì hoàn thuế nhập khẩu lô hàng trên.

3. Thông báo cho Cục thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở để doanh nghiệp thực hiện các loại thuế liên quan khác (nếu có).

4. Tổng cục sao gửi công văn số 338 TC/TCHQ ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính theo yêu cầu của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu : VT, KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 758/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.195
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93