Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 752TCT/ĐTNN về việc doanh thu và hạch toán chi phí đối với hàng hóa gia công xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 752TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 15/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 752TCT/ĐTNN
V/v: Doanh thu đối với hoạt động gia công xuất khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty TNHH Mountech

Trả lời công văn số 08/CV-MT ngày 25/2/2005 của Công ty TNHH Mountech về việc xác định doanh thu và hạch toán chi phí đối với hàng hóa gia công xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 117 TCT/PCCS ngày 12/01/2005 và công văn số 510 TCT/ĐTNN ngày 18/02/2005 của Tổng cục Thuế đã hướng dẫn Công ty thực hiện hạch toán doanh thu gia công xuất khẩu là giá gia công bao gồm giá trị nguyên vật liệu mua hộ Bên nước ngoài tại Việt Nam đồng thời hạch toán chi phí gia công hàng xuất khẩu bao gồm giá trị nguyên vật liệu mua hộ Bên nước ngoài. Trường hợp Công ty chưa hạch toán doanh thu và chi phí giá trị nguyên vật liệu mua hộ Bên nước ngoài phát sinh thời gian trước tháng 9/2003 thì được hạch toán bổ sung vào quyết toán thuế năm 2003 để phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí hàng hóa gia công xuất khẩu

Đối với số thuế GTGT đầu vào của phần giá trị nguyên vật liệu mua hộ Bên nước ngoài tại Việt Nam: nếu Công ty chưa kê khai khấu trừ thì được hạch toán vào chi phí gia công hàng xuất khẩu; nếu Công ty đã kê khai khấu trừ thì được tính khấu trừ hoặc hoàn lại theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty và Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh
- Lưu VP (HC), ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 752TCT/ĐTNN về việc doanh thu và hạch toán chi phí đối với hàng hóa gia công xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.932
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.157.213