Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7443/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế

Số hiệu: 7443/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 27/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7443/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp ABN
(Số 44/120 đường Trường Chinh – Hà Nội)

 

 

 

Trả lời công văn số ABN/109/06 ngày 15/11/2006 của Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp ABN trình bày đã nộp thuế đầy đủ đúng hạn, nhưng vẫn không được cấp thẻ xanh. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Sau khi yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan Hải Phòng báo cáo sự việc theo trình bày của Công ty, thì:

- Tại Cục Hải quan Hải Phòng: tờ khai số 3690/NKD ngày 13/4/2006, 3024/NKD ngày 27/3/2006 đã cập nhật vào hệ thống KT559 để thanh khoản nợ thuế cho Công ty.

- Tại Cục Hải quan Hà Nội: tờ khai số 4513/NKD ngày 19/4/2006, 4215/NKD ngày 11/4/2006 Công ty đã nộp nhầm Kho bạc nên dẫn tới việc bị nợ thuế. Cục Hải quan Hà Nội đã hướng dẫn Công ty chuyển lại tiền, đến nay đã hết nợ thuế trên hệ thống KT559. Tuy nhiên, Công ty vẫn còn nợ phạt chậm nộp của 02 tờ khai này.

2/ Qua tra cứu trên hệ thống KT559 tại Tổng cục Hải quan ngày 22/12/2006 Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp ABN hiện còn nợ phạt của tờ khai số 4513/NKD ngày 19/4/2006, 4215/NKD ngày 11/4/2006, nợ thuế tờ khai 13295/NKD ngày 16/11/2006 tại Cục Hải quan Hà Nội; nợ thuế tờ khai 11509/NKD ngày 9/11/2006 tại Cục Hải quan Hải Phòng (tổng số tiền: 28.579.577 đồng). Vì vậy, đề nghị Công ty nộp số tiền còn nợ vào NSNN.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp ABN được biết./.

 

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- CHQ Hà Nội, Hải Phòng;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7443/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.052
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40