Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 704/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc khấu hao các tài sản cố định (TSCĐ) không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Số hiệu: 704/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 704/TCT-ĐTNN
V/v: Khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 45/CT-TTHT ngày 11/01/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc khấu hao các tài sản cố định (TSCĐ) không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2, Điều 9, Mục III bản Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và hướng dẫn tại Điểm 6, Mục IV, phần A Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn SCT Gas Việt Nam nhận trách nhiệm với UBND thành phố Biên Hòa về công việc hoàn thiện mặt đường, hệ thống thoát nước phần đường công cộng nằm ngoài diện tích đất của Công ty, phần đường này phục vụ nhu cầu chung toàn xã hội, không phục vụ riêng cho hoạt động kinh doanh của Công ty, không phải là TSCĐ của Công ty, vì vậy Công ty không được trích khấu hao TSCĐ đối với phần giá trị của con đường này và các chi phí hoàn thiện con đường không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH SCT Gas Việt Nam (thông qua Cục thuế tỉnh Đồng Nai);
- Lưu: VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 704/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc khấu hao các tài sản cố định (TSCĐ) không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.412
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25