Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 703/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc hạch toán đối với nguyên vật liệu mua ngoài trong kỳ tính thuế

Số hiệu: 703/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 703/TCT-ĐTNN
V/v: Hạch toán NVL mua ngoài

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH cà phê Vĩnh An

 

Trả lời công văn số 08-2005/CV-KT ngày 20/12/2005 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Cà phê Vĩnh An về việc hạch toán đối với nguyên vật liệu mua ngoài trong kỳ tính thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 16/8/2005 Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 2771/TCT-ĐTNN hướng dẫn cụ thể cho Công ty việc hạch toán tại thời Điểm kết thúc năm tài chính đối với nguyên vật liệu mua ngoài (cà phê thô chưa qua sơ chế), kể cả việc xử lý chênh lệch giá phát sinh sau khi các bên mua và bán thực hiện việc chốt giá.

Đề nghị Công ty TNHH Cà phê Vĩnh An thực hiện việc hạch toán đối với nguyên vật liệu mua ngoài trong kỳ tính thuế đúng quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn tại công văn số 2771/TCT-ĐTNN nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Cà phê Vĩnh An biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 703/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc hạch toán đối với nguyên vật liệu mua ngoài trong kỳ tính thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.399
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25