Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về tính thuế doanh thu đối với các hoạt động kinh doanh ngành du lịch

Số hiệu: 695-TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Đức Phong
Ngày ban hành: 08/08/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 695-TC/TCT

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 1991

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 695-TC/TCT NGÀY 8 THÁNG 8 NĂM 1991VỀ THUẾ DOANH THU ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANHCỦA NGÀNH DU LỊCH

Căn cứ vào Luật thuế doanh thu đã được quốc hội Nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp 7 thông qua ngày 30/6/1990 và Nghị định số 351/HĐBT ngày 2/10/1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết Luật Thuế doanh thu. Theo quy định của BTC, Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế doanh thu đối với các hoạt động của ngành du lịch như sau:

1. Từ ngày 1-6-1991 trở đi các đơn vị thuộc ngành du lịch nộp thuế doanh thu theo thuế suất đối với từng loại hoạt động kinh doanh theo hướng dẫn tại công văn số 718-TC/Chúng tôi ngày 31-5-1991 của Bộ Tài Chính.

2. Từ ngày 1-1-1991 đến 31 - 5 - 1991 căn cứ Mục II phần B của thông tư số 45-TC/TCT ngày 4-10-1990 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành luật thuế doanh thu thì:

- Trường hợp đơn vị tổ chức hạch toán riêng được doanh thu theo từng hoạt động kinh doanh theo đúng qui định của pháp lệnh kế toán thống kê có chứng từ hợp lệ thì thuế doanh thu được tính theo thuế suất của từng loại qui định tại biểu thuế chi tiết về thuế doanh thu ban hành kèm theo Thông tư số 45-TC/TCT ngày 4-10-1990 của Bộ Tài Chính. Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra doanh thu đối với từng hoạt động của đơn vị để tính thuế doanh thu theo đúng chính sách.

- Trường hợp đơn vị không hạch toán riêng được doanh thu của từng loại hoạt động thì thuế doanh thu được tính theo thuế suất cao nhất của hoạt động có kinh doanh tức là 10% trên toàn bộ doanh thu của đơn vị.

Khi tính thuế, nếu số thuế doanh thu đơn vị còn thiếu thì phải nộp thêm, nếu số thuế doanh thu đơn vị nộp thừa (so với số thuế đã nộp) thì được trừ vào số thuế doanh thu phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc hoàn trả cho đơn vị.

Đề nghị Tổng công ty Du lịch Việt Nam hướng dẫn các đơn vị trong ngành thực hiện theo đúng nội dung như đã nêu trên.

 

Phạm Đức Phong

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về tính thuế doanh thu đối với các hoạt động kinh doanh ngành du lịch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.232
DMCA.com Protection Status