Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 660/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi về tiền thuê đất đối với Công ty TNHH nước sạch Thái Nguyên

Số hiệu: 660/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 660/TCT-TS
V/v: ưu đãi về tiền thuê đất đối với Công ty TNHH nước sạch Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời Công văn số 981/CT-THDT ngày 21/11/2006 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên v/v giải quyết ưu đãi đầu tư về tiền thuê đất cho Công ty TNHH nước sạch Thái Nguyên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 quy định: "Nhà đầu tư có dự án đầu tư quy định tại Điều 15 của Nghị định này được miễn nộp tiền thuê đất, kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất như sau:…"

- Tại Khoản 2, Điều 7 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thuê đất, thuê mặt nước quy định: "Tiền thuê đất, thuê mặt nước được thu kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp thời điểm bàn giao đất, mặt nước trên thực địa không đúng với thời điểm ghi trong quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước thì thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo thời điểm bàn giao đất, mặt nước".

- Tại Khoản 5, Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP quy định: "Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn quy định của Nghị định này thì được hưởng mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi thấp hơn quy định tại Nghị định này thì được hưởng theo quy định tại Nghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại".

Căn cứ các quy định trên đây thì tiền thuê đất và việc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất đối với Công ty TNHH nước sạch Thái Nguyên được xác định theo thời điểm bàn giao đất để thực hiện dự án. Tuy nhiên, theo công văn số 981/CT-THDT ngày 21/11/2006 của Cục thuế báo cáo và hồ sơ kèm theo thì cho đến nay, Công ty vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ thuê đất (Chưa có quyết định cho thuê đất và chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng thuê đất đối với diện tích đất sử dụng cho dự án cấp nước; chưa có biên bản bàn giao đất thực hiện dự án), do đó không có cơ sở để xác định ưu đãi về tiền thuê đất đối với Công ty TNHH nước sạch Thái Nguyên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Thái Nguyên biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 660/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi về tiền thuê đất đối với Công ty TNHH nước sạch Thái Nguyên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.179
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6