Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6529/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc thu tiền hỗ trợ đất công ích phường, xã, thị trấn

Số hiệu: 6529/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 17/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6529/BTC-TCT
V/v: Thu tiền hỗ trợ đất công  ích phường, xã, thị trấn

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vị Hảo

 

Trả lời công văn số 31/CV-VH  ngày 11/01/2007 của Công ty TNHH Vị Hảo kiến nghị việc thu tiền hỗ trợ đất công ích, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật đất đai năm 2003 và Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thì không quy định việc bồi thường loại đất do cơ quan nhà nước các cấp quản lý mà đất đó chưa giao cho tổ chức, cá nhân cụ thể nào sử dụng (gọi chung là bồi thường đất công).  Nhưng theo Điều 31, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP thì: “Trường hợp  đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì được hỗ trợ; mức hỗ trợ cao nhất có thể bằng mức bồi thường; mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; tiền hỗ trợ được nộp vào ngân sách nhà nước và được đưa vào dự toán ngân sách hàng năm của xã, phường, thị trấn”.

Do đó, Công ty TNHH Vị Hảo được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương giao đất, nếu trong tổng số diện tích đất giao có diện tích đất công ích do xã, phường, thị trấn quản lý (đất công ích do xã, phường, thị trấn quản lý được quy định tại Điều 74 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai) nếu Công ty thực hiện chi trả tiền hỗ trợ (mức hỗ trợ cao nhất có thể bằng mức bồi thường) cho ngân sách xã, phường, thị trấn thì Công ty được khấu trừ số tiền hỗ trợ đó vào tiền sử dụng đất phải nộp, nhưng mức được trừ tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp. Trường hợp Công ty TNHH Vị Hảo đã thực hiện hỗ trợ quỹ đất công ích do xã, phường, thị trấn quản lý (theo Điều 31, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP nêu trên), đã nộp đủ số tiền sử dụng đất theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ theo Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì Công ty không phải nộp thêm tiền bồi thường, hỗ trợ đất công nữa (đất do cơ quan nhà nước cấp quản lý).

Đề nghị Công ty TNHH Vị Hảo liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bình Dương để xác định việc Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước về tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đối với diện tích đất được giao tại Gò Mù Cua, ấp Phước Thái, xã Thái Hòa, huyện Tân Uyên theo quy định của pháp luật và hướng dẫn trên đây; Trường hợp Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước về tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xem xét, giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty TNHH Vị Hảo biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bình Dương;
- Cục thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường,
  Sở Tài chính tỉnh Bình Dương;
- Vụ Pháp chế, Cục QLCS, Vụ CST;
- Lưu: VT; TCT (VT, TS)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6529/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc thu tiền hỗ trợ đất công ích phường, xã, thị trấn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.620
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125