Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 65/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Chính sách thuế

Số hiệu: 65/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần dịch vụ đầu tư

Trả lời công văn số 01.1110/CV.CT ngày 11/10/2006 của Công ty cổ phần dịch vụ đầu tư về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Điểm 4, Mục I, Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế quy định: "Tổ chức, cá nhân nộp thuế chấm dứt tồn tại thì mã số thuế không còn giá trị sử dụng. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chấm dứt tồn tại thì mã số thuế bị đóng và không được sử dụng lại".

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Chi nhánh Công ty cổ phần dịch vụ Đầu tư tại Hà Nội và Trung tâm XNK và dịch vụ tổng hợp tại thành phố Hồ Chí Minh đã làm thủ tục đóng mã số thuế thì mã số thuế đã đóng sẽ không được sử dụng lại. Do Chi nhánh công ty thực hiện các thủ tục không đúng trình tự trước khi giải thể (xin đóng mã số thuế trước khi hoàn thuế GTGT). Để giải quyết quyền lợi của Công ty, Tổng cục Thuế đồng ý xử lý theo hướng để trụ sở chính Công ty được hạch toán vào chi phí số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của hai chi nhánh.

2. Tại điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định:

"Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu tiền".

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Công ty đã ký hợp đồng xuất khẩu lao động với người lao động thì toàn bộ giá trị hợp đồng phải được tính vào doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp, không phân biệt Công ty đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Công ty phải kê khai, nộp số thuế TNDN còn thiếu theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết./.

 


  Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Cục thuế BR-VT;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 


Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 65/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.489
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126