Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 628/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Số hiệu: 628/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 628/TCT-ĐTNN
V/v: Ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH Đồng Nai ATA/ENGINEERING Việt Nam

 

Trả lời công văn số 281205/DONATA của Công ty TNHH Đồng Nai ATA/Engineering Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Theo Điều 2, Giấy phép đầu tư số 1865A/GP-ĐN ngày 20/3/2002 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp thì Mục tiêu và phạm vi kinh doanh của Công ty là “cung cấp các dịch vụ thiết kế, tư vấn kỹ thuật, giám sát xây dựng, quản lý vận hành và bảo trì các công trình xử lý chất thải bảo vệ môi trường, xử lý nước sinh hoạt”.

Trường hợp của Công ty là dự án cung cấp dịch vụ xuất khẩu, không phải là dự án sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu. Do đó, công ty không thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Đồng Nai ATA/Engineering Việt Nam biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 628/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.421
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31