Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 628 TCT/DNNN ngày 10/03/2004 của Tổng cục thuế về việc nộp thuế GTGT và thuế TNDN

Số hiệu: 628 TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 10/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 628 TCT/DNNN
V/v nộp thuế GTGT và thuế TNDN

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Trả lời công văn số 1066/VPCP-QTTV ngày 08 tháng 3 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thuế TNDN các đơn vị sự nghiệp có thu của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để phù hợp tình hình, đặc điểm hoạt động của bốn đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng Chính phủ, chủ yếu phục vụ nhiệm vụ chính trị, Bộ Tài chính đã thống nhất với Văn phòng Chính phủ ban hành các văn bản: Quyết định số 07/1998/QĐ-VPCP ngày 5 tháng 10 năm 1998 về quy chế tổ chức hoạt động và chế độ quản lý tài chính Nhà khách 37 Hùng Vương, Quyết định số 12/1998/QĐ-VPCP ngày 30 tháng 12 năm 1998 về quy chế tổ chức hoạt động và chế độ quản lý tài chính của Nhà khách Tao Đàn, Quyết định số 13/1998/QĐ-VPCP ngày 30 tháng 12 năm 1998 về quy chế tổ chức hoạt động và chế độ quản lý tài chính của Hội trường Thống Nhất và Quyết định số 10/1998/QĐ-VPCP ngày 3 tháng 12 năm 1998 về quy chế tổ chức hoạt động và chế độ quản lý của Trung tâm Hội nghị Quốc tế.

Vì vậy, Nhà khách 37 Hùng Vương, Nhà khách Tao Đàn, Hội trường Thống nhất và Trung tâm Hội nghị Quốc tế thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng và các khoản phải nộp khác theo quy định tại các Quyết định cụ thể nêu trên; Riêng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được điều chỉnh theo mức ấn định bằng 3,5% trên tổng doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ, do thuế suất thuế TNDN đã sửa đổi từ 32% xuống 28% theo quy định của Luật thuế TNDN hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Văn phòng Chính phủ được biết và chỉ đạo các đơn vị thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 628 TCT/DNNN ngày 10/03/2004 của Tổng cục thuế về việc nộp thuế GTGT và thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.958
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154