Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 621TCT/PCCS về việc thuế đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất của tài sản đảm bảo tiền vay do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 621TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 621TCT/PCCS
V/v: thuế đối với chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 04  tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Sài Gòn
(07 Bis Bến Chương Dương, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 19/CNSG-TD ngày 06/01/2005 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Sài Gòn về việc áp dụng thuế đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất của tài sản đảm bảo tiền vay, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 1 Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất quy định:

“Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất, khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đều phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất …”.

Theo quy định trên: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Sài Gòn thực hiện sự ủy quyền của người có đất (Ông Đặng Nam Trung) để bán đấu giá lô đất 9.216 m2 là tài sản đảm bảo tiền vay thuộc quyền sử dụng của vợ chồng ông Đặng Nam Trung thì vợ chồng ông Đặng Nam Trung có nghĩa vụ nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất. Ngân hàng không phải thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với việc chuyển quyền sử dụng đất đó.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế  TP. Hồ Chí Minh
- Lưu VP (HC), PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 621TCT/PCCS về việc thuế đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất của tài sản đảm bảo tiền vay do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.883
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255