Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 612/TCHQ-TXNK về chính sách thuế đối với việc mở rộng dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 612/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 15/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 612/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với việc mở rộng dự án đầu tư.

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thung Lũng Vua.
(Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 607 CV-XNK ngày 11/10/2010 và công văn số 102/CV-XNK ngày 31/12/2010 của Công ty TNHH Thung Lũng Vua về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với dự án mở rộng sân golf quốc tế Đảo Vua; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 9 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 (nay là khoản 8 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và khoản 10 Điều 100 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 (nay là khoản 9 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010) của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thì: Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư được miễn thuế nhập khẩu. Việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế đổi mới công nghệ.

2. Căn cứ quy định tại Điều 101 Thông tư số 79/2009/TT-BTC (nay là Điều 102 Thông tư số 194/2010/TT-BTC) thì đối với trường hợp mở rộng dự án ưu đãi đầu tư, thay thế, đổi mới công nghệ khi đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế doanh nghiệp phải nộp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi mở rộng.

3. Trường hợp dự án sân golf của Công ty TNHH Thung Lũng Vua, theo trình bày Công ty mở rộng quy mô dự án xây dựng sân tập golf với diện tích khoảng 5 ha, tăng số lượng lao động từ 600 lao động lên 800 lao động; do đó, theo quy định trên nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận mở rộng dự án đầu tư, thì được hưởng các ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với số hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư mở rộng.

Thủ tục, hồ sơ đăng ký Danh mục hàng hóa và giải quyết miễn thuế khi nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 11, Điều 102, Điều 103 và Điều 104 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thung Lũng Vua được biết và liên hệ với hải quan địa phương nơi thực hiện dự án để được xử lý cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC (thống nhất t/hiện);
- Lưu: VT; TXNK (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 612/TCHQ-TXNK về chính sách thuế đối với việc mở rộng dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.958
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77