Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 607TCT/ĐTNN về việc khấu trừ thuế nhà thầu đối với các nhà thầu nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 607TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 04/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 607TCT/ĐTNN
V/v: kê khai khấu trừ thuế GTGT truy thu

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1455/CT-TTrl  ngày 26/10/2004 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc khấu trừ thuế nhà thầu đối với các nhà thầu nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật ĐTNN tại Việt Nam thì: số thuế GTGT đã nộp thay cho nhà thầu là số thuế GTGT đầu vào của bên Việt Nam ký hợp đồng và được khấu trừ theo hướng dẫn tại Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính khi xác định số thuế GTGT phải nộp của bên Việt Nam. Các hành vi vi phạm luật pháp như không kê khai, đăng ký thuế, chậm nộp thuế, khai man trốn thuế sẽ bị xử phạt theo pháp luật hiện hành.

Trường hợp cơ quan thuế có đủ căn cứ kết luận đơn vị trốn thuế, ẩn lậu (có biên bản kiểm tra kết luận và quyết định xử phạt vi phạm về trốn thuế, ẩn lậu thuế) thì ngoài việc truy thu đủ số thuế thiếu, còn xử phạt vi phạm phạt tiền từ 1-5 lần số thuế trốn hoặc ẩn lậu theo quy định của Luật thuế.

Số thuế GTGT truy thu không được kê khai để khấu trừ mà được hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, số tiền phạt phải lấy từ lợi nhuận sau thuế.

Trường hợp do doanh nghiệp vi phạm lần đầu do không biết có thiếu sót, sai lầm trong hạch toán kế toán, chưa nắm rõ quy định của pháp luật thuế, không có biểu hiện cố tình khai man, trốn thuế, cơ quan thuế không kết luận trốn thuế hoặc ẩn lậu thuế thì cho khấu trừ thuế GTGT nộp thay và xử phạt hành chính về hành vi chậm kê khai nộp thuế. Số thuế GTGT truy thu nếu doanh nghiệp đã kê khai khấu trừ thì được tính khấu trừ hoặc hoàn lại theo quy định. Trường hợp nếu Công ty chưa kê khai khấu trừ thì được hạch toán vào chi phí hàng xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), ĐTNN. 2b

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 607TCT/ĐTNN về việc khấu trừ thuế nhà thầu đối với các nhà thầu nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.164
DMCA.com Protection Status

IP: 52.200.130.163