Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 606/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn quá 3 tháng

Số hiệu: 606/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 17/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 606/TCT-DNNN
V/v: Khấu trừ thuế đối với hóa đơn GTGT quá 3 tháng

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh 

 

Trả lời công văn số 12462/CT-TTHT ngày 18/10/2005 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn quá 3 tháng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào hướng dẫn nêu tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/1/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn quá 3 tháng. Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra đối chiếu hóa đơn, chứng từ kê khai sót thuế GTGT đầu vào của Tổng công ty xây dựng số 1. Trường hợp những hóa đơn GTGT này đã được kê khai thuế đầu ra thì Cục thuế xác nhận và chuyển hồ sơ về Tổng cục Thuế để xem xét, giải quyết cho Tổng công ty.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty xây dựng số 1;
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 606/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn quá 3 tháng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.485
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126