Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6010/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 25/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6010/TCHQ-KTTT
V/v thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam
(124 Minh Khai - Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 2309/TCT-XNK và 2311/TCT-XNK ngày 10/10/2007 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc xin gia hạn tiếp thời hạn nộp thuế đối với các lô hàng nhập khẩu vật tư, nguyên liệu trực tiếp sản xuất hàng xuất khẩu phục vụ hợp đồng xuất khẩu số 643 TKZ.704LILAMA-2005 ngày 22/12/2005 và xin được làm thủ tục hải quan, nộp thuế ngay đối với các lô hàng nhập khẩu tiếp theo trong thời gian chờ xem xét gia hạn. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 2.2.1.1 mục III Phần C - Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Để có cơ sở xem xét gia hạn tiếp thời hạn nộp thuế đối với các lô hàng nhập khẩu vật tư, nguyên liệu trực tiếp sản xuất hàng xuất khẩu phục vụ hợp đồng xuất khẩu số 643 TKZ.704LILAMA-2005, yêu cầu Tổng công ty Lắp máy Việt Nam làm việc trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội và bổ sung các giấy tờ sau:

- Văn bản gia hạn hợp đồng đã ký với Công ty nước ngoài.

- Số tờ khai nhập khẩu doanh nghiệp đang làm thủ tục thanh khoản theo 02 tờ khai xuất số: 1772/XSX ngày 16/07/2007, 2315/XSX ngày 06/09/2007.

- Số tờ khai nhập khẩu xin gia hạn tiếp.

Trên cơ sở đó đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội kiểm tra và có ý kiến đề xuất giải quyết gửi về Tổng cục Hải quan xem xét quyết định gia hạn thời hạn nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6010/TCHQ-KTTT ngày 25/10/2007 về thời hạn nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198