Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5966/BTC-TCT về việc xác định mức thuế khoán trong trường hợp nghỉ kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 5966/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 24/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 5966/BTC-TCT
V/v xác định mức thuế khoán trong trường hợp nghỉ kinh doanh

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục thuế hỏi về việc xác định mức thuế khoán trong trường hợp nghỉ kinh doanh, về việc này Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 3, khoản 4 Điều 38 Luật Quản lý thuế quy định: "Mức thuế khoán được tính theo năm dương lịch và phải được công khai trong địa bàn xã, phường, thị trấn. Trường hợp có thay đổi ngành, nghề, quy mô kinh doanh, người nộp thuế phải khai báo với cơ quan thuế để điều chỉnh mức thuế khoán. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc xác định mức thuế khoán đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh."

Căn cứ quy định trên, trường hợp trong tháng, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có văn bản gửi cơ quan thuế thông báo nghỉ kinh doanh thì việc xác định số thuế khoán của tháng nghỉ kinh doanh như sau:

- Về thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

- Về thuế giá trị gia tăng:

+ Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nghỉ kinh doanh cả tháng thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh doanh thu khoán, điều chỉnh mức thuế khoán (điều chỉnh doanh thu khoán của tháng bằng 0 và thuế GTGT bằng (=) 0) và thông báo cho hộ kinh doanh biết để không phải nộp thuế GTGT.

+ Trường hợp trong tháng, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nghỉ kinh doanh từ mười lăm ngày trở lên thì cơ quan thuế cũng thực hiện điều chỉnh giảm doanh thu khoán, điều chỉnh mức thuế khoán tương ứng với doanh thu khoán đã điều chỉnh và thông báo cho hộ kinh doanh biết số thuế khoán phải nộp.

Bộ Tài chính trả lời để các Cục thuế được biết./.

 

 

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5966/BTC-TCT về việc xác định mức thuế khoán trong trường hợp nghỉ kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.327
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233