Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5763/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5763/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2006

Kính gửi:

Chi nhánh công ty Cp dược phẩm Nam hà
(96 thái hà – hà nội)

Trả lời công văn số 1710/06CTD CV/KH ngày 17/10/2006 của Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà về ân hạn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Sau khi nhận được công văn của công ty, Tổng cục Hải quan đã kiểm tra và hiệu chỉnh số liệu trên hệ thống quản lý rủi ro.

Tra cứu trên hệ thống QLRR ngày 23/11/2006 thì Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà không được ân hạn thuế do còn đang nợ thuế quá hạn của 02 tờ khai 10785/NKD ngày 20/10/2006 và 7678/NKD ngày 04/8/2006 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Hải phòng KVIII (Cục Hải quan TP Hải Phòng) với tổng số tiền của 02 tờ khai là 400 đồng.

Xét thấy số tiền nợ thuế của 02 tờ khai là quá nhỏ, nên nếu ngoài 02 tờ khai trên, Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà đáp ứng đủ các quy định tại Điểm 2.2 Mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì công ty được thực hiện thời hạn nộp thuế đối với đối tượng chấp hành tốt pháp luật hải quan.

Để tránh những thủ tục phát sinh không cần thiết cho cơ quan hải quan vì phải bù trừ tiền thuế giữa các tờ khai nộp thừa và nộp thiếu thuế đối với các tờ khai còn dư nợ quá nhỏ, đề nghị công ty khi nộp tiền thuế không được làm tròn số.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5763/TCHQ-KTTT ngày 24/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.485

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!