Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 576 TCT/PCCS ngày 08/03/2004 của Tổng cục thuế về việc ưu đãi về tiền thuê đất

Số hiệu: 576TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 576 TCT/PCCS
V/v ưu đãi tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Hàm Rồng
(Địa chỉ: 15 Trường Chinh - Pleiku)

 

Công ty cổ phần Hàm Rồng có công văn số 16/CV ngày 25 tháng 12 năm 2003 hỏi về chính sách ưu đãi tiền thuế đất đối với doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần. Về vấn đề này, vừa qua Bộ Tài chính đã có công văn số 345 CT/TCDN ngày 09 tháng 01 năm 2004 hướng dẫn chính sách ưu đãi về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP , trong đó có nêu: “Đối với các Công ty cổ phần được thành lập từ cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 06 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần, nếu đáp ứng được các Điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 thì vẫn tiếp tục được hưởng các ưu đãi đầu tư theo mức quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP (đối với doanh nghiệp không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư) và mức xác định tại giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư) cho thời gian còn lại”

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên thì nếu Công ty cổ phần Hàm Rồng được thành lập từ cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP của Chính phủ đáp ứng các Điều kiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và đã được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, trong đó có ghi được miễn nộp tiền thuê đất 06 năm kể từ khi ký hợp đồng thuê đất thì Công ty vẫn tiếp tục được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp cho thời gian ưu đãi còn lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và liên hệ với Cục thuế để được giải quyết theo thực tế.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 576 TCT/PCCS ngày 08/03/2004 của Tổng cục thuế về việc ưu đãi về tiền thuê đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.985
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93