Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 556TCT/DNNN về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 556TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 25/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 556TCT/DNNN
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 114/CT-TTHT ngày 6/1/2005 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 23, Mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam là dịch vụ phục vụ trực tiếp cho vận tải quốc tế, thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Đối với các trường hợp trước đây Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã hướng dẫn các đơn vị cung ứng dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%, các đơn vị này đã kê khai nộp thuế GTGT đầu ra theo thuế suất 5% và thực hiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định thì không xử lý truy hoàn hoặc truy thu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 556TCT/DNNN về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.853
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112