Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5567/UB-TM về việc thu thuế đối với hợp tác xã mua bán do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5567/UB-TM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Khắc Bình
Ngày ban hành: 12/12/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 5567/UB-TM
V/v thu thuế đối với HTXMB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 1989

 

Căn cứ Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước ngày 3-3-1989 về việc sửa đổi, bổ sung chính sách công thương nghiệp; Nghị định 53/HĐBT ngày 27-5-1989 của Hội đồng Bộ trưởng; Thông tư 20/CT-CTN ngày 6-6-1989 của Bộ Tài chánh; Công văn 3400/UB-TM ngày 27-7-1989 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc vận dụng chính sách thuế công thương nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo đề nghị của Chi cục thuế công thương nghiệp thành phố và Liên hiệp hợp tác xã mua bán thành phố trong tờ trình số 294/LH-LN ngày 7-12-1989. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo viec thu thuế đối với hệ thống  thương nghiệp hợp tác xã thành phố như sau:

1/ Thực hiện thuế suất 2% trên doanh thu tư doanh bao gồm thương nghiệp, sản xuất chế biến, ăn uống và dịch vụ không phân biệt hàng nội hay hàng ngoại, không phân biệt loại hình ăn uống và dịch vụ. Được xét tạm giảm tối đa 40% trên số thuế phải nộp trong trường hợp có nhiều khó khăn trong hoạt động.

2/ Doanh thu được tạm miễn thuế doanh nghiệp:

a) Doanh số hàng mua bán, điều động luân chuyển trong nội bộ hệ thống hợp tác xã mua bán (giữa các đơn vị với nhau) có hoặc không có chiết khấu.

b) Doanh số bán hàng đại lý và uỷ thác thu mua cho các đơn vị kinh tế quốc doanh theo hợp đồng kinh tế, mua bán đúng giá quy định trong hợp đồng. Hợp tác xã mua bán chỉ được hưởng hoa hồng.

c) Doanh số bán thịt súc vật (heo, trâu, bò) đã đóng thuế sát sinh.

d) Doanh số bán hàng do hợp tác xã mua bán mua của các đơn vị kinh tế quốc doanh (thương nghiệp quốc doanh, xuất nhập khẩu, xí nghiệp quốc doanh, ăn uống, dịch vụ quốc doanh…) bao gồm cả nguồn hàng mua dứt bán đoạn, có hoặc không có chiết khấu.

3/ Thuế sát sinh: để đảm bảo thống nhất lực lượng và giá cả của hệ thống thương nghiệp xã hội chủ nghĩa đối với mặt hàng thịt (heo, trâu, bò) giảm 50% mức thuế phải nộp cho hợp tác xã mua bán như thương nghiệp quốc doanh.

4/ Hợp tác xã mua bán các cấp đều phải thực hiện trích nộp 30% thực lãi theo pháp lệnh và quyết định 194 của Hội đồng Bộ trưởng. Chi cục thuế và Liên hiệp hợp tác xã mua bán có trách nhiệm thống nhất hướng dẫn cụ thể việc trích nộp của từng cấp trong hệ thống hợp tác xã mua bán.

5/ Doanh số tháng trước báo cáo cho cơ quan thuế không quá 10 ngày của tháng sau và mỗi quý không quá 20 ngày đầu của quý sau. Biểu mẫu báo cáo và tổ chức hạch toán sẽ do Liên hiệp hợp tác xã mua bán và Chi cục thuế thống nhất hướng dẫn.

6/ Việc thu thuế đối với hệ thống hợp tác xã mua bán tại thành phố Hồ Chí Minh theo văn bản này được thực hiện từ ngày 01-12-1989.

Các văn bản quy định về thuế trước đây trái với văn bản này đều bãi bỏ. Chi cục thuế công thương nghiệp thành phố và Liên hiệp hợp tác xã mua bán thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Khắc Bình

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5567/UB-TM về việc thu thuế đối với hợp tác xã mua bán do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.831
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175