Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5562/CT-QLN đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế đối với khoản nợ đang giải quyết khiếu nại, khởi kiện do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5562/CT-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 27/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HCM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5562/CT-QLN
V/v đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế đối với các khoản nợ đang giải quyết khiếu nại, khởi kiện

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi: Các chi cục Thuế Quận, Huyện.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nhận ý kiến thắc mắc của một số Chi cục thuế Quận, Huyện về việc đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế đối với các khoản nợ đang giải quyết khiếu nại, khởi kiện. Về vấn đề này Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 48 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định “Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế”.

Tại điểm 2.2 Mục II Phần B của quy trình quản lý nợ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 477/QĐ-TCT ngày 5/05/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có nêu: “… Đối với khoản nợ chờ xử lý, nợ khó thu của người nộp thuế bỏ trốn, mất tích… tạm thời chưa phát hành thông báo phạt chậm nộp, khi có kết quả xử lý xác định chính xác số nợ thuế, người nộp thuế hoạt động  kinh doanh trở lại sẽ phát hành thông báo nợ thuế và tiền phạt chậm nộp.”

Như vậy đối với các khoản nợ chờ xử lý đang giải quyết khiếu nại, khởi kiện, người nộp thuế vẫn phải nộp đúng theo quy định.

Đề nghị các Chi cục thuế Quận, Huyện tiến hành đôn đốc nợ đọng và cưỡng chế nợ thuế đối với các khoản nợ chờ xử lý đang giải quyết khiếu nại, khởi kiện theo đúng Luật quản lý thuế; Chương II Nghị định 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Thông tư 157/2007/TT-BTC ngày 24/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Quy trình quản lý thu nợ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 477/QĐ-TCT ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Quy trình quản lý nợ thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân ban hành kèm theo Quyết định số 752/QĐ-TCT ngày 14/5/2010 của Tổng cục Thuế và quy trình cưỡng chế nợ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TCT ngày 8 tháng 5 năm 2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thông báo cho các Chi cục Thuế Quận, Huyện được biết và thực hiện.

Trân trọng kính chào./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các P.KT & TNCN (để biết và thực hiện)
- Lưu VT, QLN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Thị Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5562/CT-QLN đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế đối với khoản nợ đang giải quyết khiếu nại, khởi kiện do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.073
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251