Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5531/CT-QTTVAC triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5531/CT-QTTVAC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 27/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5531/CT-QTTVAC
V/v: Triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Phòng thuộc Cục Thuế
- 24 Chi cục thuế quận/huyện

 

Căn cứ vào công văn số 2747/TCT-CS ngày 26/07/2010 của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ.

Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh yêu cầu các phòng thuộc Cục Thuế và 24 Chi cục thuế quận, huyện thực hiện các nội dung sau:

1. Phân loại, rà soát các Tổ chức, Doanh nghiệp:

Các phòng Kiểm tra thuộc Cục Thuế và 24 Chi cục thuế Quận, Huyện Tổ chức thông báo đến từng Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế biết nội dung, kể từ ngày 01/01/2011 cơ quan Thuế sẽ không thực hiện bán hóa đơn cho Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế. Vì vậy các Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế được quyền đặt in hóa đơn, tự in hóa đơn để sử dụng theo quy định tại điều 6, điều 7 và điều 8 tại chương II Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ.

Các Doanh nghiệp sau khi đăng ký hình thức in với cơ quan Thuế, các phòng, các Chi cục Thuế tổng hợp và báo cáo theo phụ lục II mẫu báo cáo (đính kèm) để gởi về Cục Thuế.

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

Các Phòng Kiểm tra, Chi cục thuế tổng hợp báo cáo số lượng hóa đơn còn tồn cuối ngày 31/07/2010 (căn cứ báo cáo BC26, Hóa đơn của Doanh nghiệp gửi cơ quan Thuế) và dự kiến số lượng sử dụng hóa đơn Bộ Tài chính phát hành mà các Tổ chức, cá nhân sẽ sử dụng đến ngày 31/12/2010 để Tổng cục Thuế có kế hoạch in ấn từ nay đến cuối năm, nhằm mục đích phục vụ kịp thời cho các Doanh nghiệp.

3. Kế hoạch đặt in và tự in hóa đơn của Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế:

Các Phòng Kiểm tra, các Chi cục Thuế thông báo và hướng dẫn đến các Doanh nghiệp chủ động lên kế hoạch đặt in, tự in hóa đơn ngay trong quý IV/2010, để bắt đầu từ ngày 01/01/2011 Tổ chức, Doanh nghiệp có hóa đơn đặt in, tự in sử dụng đúng theo Nghị định của Chính phủ đã hướng dẫn (riêng các nhà in được phép đặt in với Tổ chức, Doanh nghiệp và quy định về ký hiệu, số lượng in sẽ có thông tư và công văn của Tổng cục Thuế hướng dẫn sau).

4. Điều kiện cần thiết để triển khai tốt các quy trình quản lý hóa đơn:

Ban Lãnh đạo Cục Thuế giao nhiệm vụ cụ thể cho phòng tin học, trong tháng 11 và tháng 12/2010 phải kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống phần mềm, có liên quan đến dữ liệu như:

- Bán hóa đơn ở Chi cục Thuế Quận, Huyện.

- Tổng hợp liệt kê các Tổ chức Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in, tự in đưa lên website của Cục Thuế, tạo điều kiện cho Cục Thuế, các Tổ chức, các cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng truy cập được hóa đơn đã được các Doanh nghiệp phát hành.

- Phần mềm quản lý các loại hóa đơn cơ quan Thuế đặt in, cấp, bán.

- Phần mềm quản lý các loại hóa đơn bị mất, hóa đơn hết giá trị sử dụng mà Tổ chức, cá nhân báo cho cơ quan Thuế, đưa lên website ngành Thuế và các loại hóa đơn của các Doanh nghiệp bỏ trốn không còn giá trị sử dụng do các phòng các Chi cục Thuế báo cáo về.

Cục Thuế thành phố đề nghị các phòng kiểm tra và 24 Chi cục Thuế, tổng hợp báo cáo số lượng các Tổ chức, Doanh nghiệp đặt in, tự in hóa đơn và số hóa đơn tồn đến cuối tháng 07/2010 và dự trù số lượng sử dụng hóa đơn từ nay đến ngày 31/12/2010, sau đó gởi về Bộ phận Ấn chỉ số: 73 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, Tp. HCM. Hạn chót là ngày 20/09/2010./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ Cục thuế;
- Lưu.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Thị Thu Hương

 

Cục Thuế:

PHỤ LỤC II: MẪU BÁO CÁO

Về tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

Kèm theo công văn số      /TCT-CS ngày                       của Tổng cục Thuế

STT

Số lượng doanh nghiệp (DN) trên địa bàn

Tổng số DN dự kiến đặt in hóa đơn

Tổng số DN dự kiến tự in  hóa đơn

Tổng số DN dự kiến sử dụng hóa đơn điện tử

Tổng số DN Cục Thuế đã làm việc

Tổng số DN đã gửi báo cáo về hóa đơn

Tổng số DN chưa gửi báo cáo

Ghi chú (lý do)

Kiến nghị

Đặt in

Tự in

Điện tử

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

CỤC TRƯỞNG

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5531/CT-QTTVAC triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.278
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122