Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5278/TCT-CS về ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5278/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5278/TCT-CS
V/v ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Ban quản lý Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Trả lời công văn số 439/BQL-ĐT ngày 23/6/2009 của Ban quản lý Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (gửi kèm theo công văn số 02/GT-CW ngày 16/6/2009 của Công ty TNHH đồ chơi Chee Wah Việt Nam giải trình về việc điều chỉnh mức ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp) xin ý kiến về việc điều chỉnh mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Công ty TNHH đồ chơi Chee Wah Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 55, Phụ lục II, Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định: "Các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

- Tại Điểm 45, Phụ lục I, Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP nêu trên, bao gồm: "Sản xuất đồ chơi trẻ em"

- Tại Khoản 2.b, Điều 34, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

"Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn"

- Tại Khoản 4, Điều 35, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm được miễn thuế, giảm thuế như sau:

"Được miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn".

Theo giải trình tại công văn số 02/GT-CW ngày 16/6/2009 của Công ty TNHH đồ chơi Chee Wah Việt Nam thì năm 2008 Cụm công nghiệp Phú Nghĩa được nâng cấp lên thành Khu công nghiệp Phú Nghĩa theo Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ (tại hồ sơ không có Quyết định kèm theo). Mặc dù Khu công nghiệp thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP nhưng tại thời điểm năm 2008 Công ty không phải là cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư hay cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm do đó không thuộc đối tượng được hưởng các ưu đãi về thuế nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban quản lý Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội biết và thông báo cho Công ty TNHH đồ chơi Chen Wah Việt Nam./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5278/TCT-CS về ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.227
DMCA.com Protection Status

IP: 34.207.82.217