Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5063/TCT-CS về giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5063/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 5063/TCT-CS
V/v giảm thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Long

Tổng cục thuế nhận được công văn số 80/CK ngày 03/9/2009 của Công ty cổ phần cơ khí Cửu Long phản ánh về việc giảm mức thuế suất thuế GTGT và công văn số 220/CT-TT&HTNNT ngày 7/4/2009 của Cục thuế trả lời Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn thực hiện giảm thuế suất thuế GTGT đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn hướng dẫn:

“Điều 1. Giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với một số hàng hóa, dịch vụ thuộc nhóm áp dụng thuế suất 10% quy định tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 sau đây:

3. Sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất (trừ sản phẩm cơ khí tiêu dùng)”

Tại Danh mục bổ sung một số mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Thông tư số 91/2009/TT-BTC ngày 12/5/2009 hướng dẫn: Các loại thùng chứa ga nén hoặc ga lỏng bằng sắt hoặc thép, dạng hình trụ bằng thép đúc liền, trừ loại chứa khí gas hóa lỏng (LPG), mã hàng 73.11, thuộc đối tượng được giảm 50% thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009.

Căn cứ hướng dẫn trên, mặt hàng bồn chứa nhiên liệu (từ 5.000 lít đến 10.000 lít) là sản phẩm bằng kim loại (tole đen) dùng để chứa xăng dầu thuộc diện được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/2/2009 đến hết ngày 31/12/2009.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần cơ khí Cửu Long (11 Phó Cơ Điều, P.8, TX Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long);
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5063/TCT-CS về giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.559

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182