Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5032/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với chứng chỉ tiền gửi do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5032/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5032/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với chứng chỉ tiền gửi

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Tập đoàn Ngân hàng Australia & New Zealand

Trả lời công văn số 020608/ANZ ngày 02/06/2008 của Tập đoàn Ngân hàng Australia & New Zealand (Ngân hàng ANZ) về chính sách thuế đối với chứng chỉ tiền gửi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các tổ chức tín dụng thì chứng chỉ tiền gửi là một loại giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng phát hành để huy động vốn. Vì vậy, chính sách thuế áp dụng đối với chứng chỉ tiền gửi được thực hiện như quy định chính sách thuế hiện tại áp dụng đối với trái phiếu, cụ thể như sau:

1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân

Tại Điểm 3 Mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/08/2004 của Bộ Tài Chính về thuế đối với người có thu nhập cao hướng dẫn: "Tạm thời chưa thu thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàng, lãi tiền gửi tiết kiệm,lãi tiền cho vay vốn, lãi mua tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu, thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán, chênh lệch mua bán chứng khoán".

Tại điểm 4, Mục III Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/204 hướng dẫn thuế GTGT và thuế TNDN đối với lĩnh vực chứng khoán hướng dẫn: "Cá nhân trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư chứng khoán tại Việt Nam tạm thời chưa phải nộp thuế thu nhập đối với khoản thu nhập từ cổ tức, lãi trái phiếu, chênh lệch mua bán chứng khoán và các khoản thu nhập khác từ đầu tư chứng khoán theo quy định hiện hành"

Căn cứ theo các hướng dẫn trên, trường hợp Ngân hàng ANZ phát hành chứng chỉ tiền gửi cho chủ sở hữu là nhà đầu tư cá nhân thì thu nhập từ tiền lãi và thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi của nhà đầu tư là cá nhân tạm thời không phải nộp thuế TNCN.

Kể từ ngày 01/01/2009, nghĩa vụ thuế TNCN đối với khoản lãi và thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi thực hiện theo quy định tại Luật thuế Thu nhập cá nhân có hiệu lực và các văn bản hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân.

2. Đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Tại tiết a điểm 1 Thông tư số 72/2006/TT-BTC ngày 10/08/2006 của Bộ Tài chính đối với lĩnh vực chứng khoán hướng dẫn:

"Đối với chuyển nhượng chứng khoán (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, trái phiếu, trừ trái phiếu thuộc diện miễn thuế), số thuế phải nộp được xác định bằng 0.1% tổng giá trị chứng khoán bán ra tại thời điểm chuyển nhượng.

Đối với lãi trái phiếu (trừ trái phiếu thuộc diện miễn thuế), số thuế phải nộp được xác định bằng 0.1% tổng giá trị trái phiếu (bao gồm mệnh giá ghi trên trái phiếu và số lãi được nhận) tại thời điểm nhận lãi".

Căn cứ theo các hướng dẫn trên, trường hợp Ngân hàng ANZ phát hành chứng chỉ tiền gửi cho nhà đầu tư là tổ chức thì chính sách thuế đối với chứng chỉ tiền gửi được xác định:

- Nhà đầu tư là tổ chức Việt Nam có thu nhập từ chứng chỉ tiền gửi (từ lãi và chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi) là thu nhập tài chính được gộp vào thu nhập kinh doanh của doanh nghiệp để tính thuế TNDN theo quy định chung.

- Nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài: Đối với việc thanh toán tiền lãi và chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi, Ngân hàng ANZ phải thực hiện khấu trừ số thuế được tính theo tỷ lệ 0.1% trên tổng giá trị của chứng chỉ tiền gửi tại thời điểm chuyển nhượng hoặc tổng giá trị chứng chỉ tiền gửi (bao gồm giá trị chứng chỉ tiền gửi và tiền lãi) tại thời điểm nhận lãi.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Ngân hàng Australia & New Zealand biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5032/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với chứng chỉ tiền gửi do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.526

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0