Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4916/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc Hướng dẫn chính sách thu tiền sử dụng đất

Số hiệu: 4916/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4916/TCT-TS
V/v: Hướng dẫn chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 314/CT-THDT ngày 15/12/2006 của Cục thuế thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn chính sách thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có công văn số 15131/BTC-TCT ngày 30/11/2006 gửi Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ hướng dẫn về thu tiền sử dụng đất đối với đất của dự án đã nộp tiền sử dụng đất trước ngày 01/01/2005 theo đề nghị của UBND thành phố Cần Thơ.

Theo công văn số 4142/UB ngày 15/10/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thì do nhu cầu chi ngân sách của thành phố trong những tháng cuối năm 2004: "yêu cầu các nhà đầu tư khu dân cư trên địa bàn thành phố nộp từ 30% trở lên (đối với đơn vị chưa nộp) và đối với những đơn vị đã nộp thì cố gắng nộp dứt điểm tiền sử dụng đất của dự án vào ngân sách thành phố chậm nhất là ngày 15/11/2004". Như vậy, các nhà đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách trước ngày 01/01/2005, phải là những nhà đầu tư đã được UBND thành phố Cần Thơ giao đất (quyết định tạm giao đất hoặc quyết định giao đất chính thức) và là thực hiện theo yêu cầu của UBND thành phố Cần Thơ.

 Do đó, tất cả những dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất trước ngày 01/01/2005 (không phân biệt quyết định giao đất chính thức hay quyết định tạm giao) và đã tạm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước trước ngày 01/01/2005 thì số tiền tạm nộp đó được quy ra tương ứng với diện tích đất tại thời điểm nộp tiền trước ngày 01/01/2005.

Trường hợp trước ngày 01/01/2005 chủ dự án vẫn chưa có quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền (tạm giao hoặc giao chính thức), mà tự nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước thì nay phải tính thu tiền sử dụng đất theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm được giao đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Cần Thơ biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4916/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc Hướng dẫn chính sách thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.151
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93