Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4904/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Xóa nợ thuế đối với doanh nghiệp giải thể

Số hiệu: 4904/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4904/TCT-DNNN
V/v: Xóa nợ thuế đối với doanh nghiệp giải thể

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Giang

Trả lời công văn số 770/CT-QLDN ngày 20/10/2006 của Cục thuế tỉnh Hà Giang về việc xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN của Công ty xuất nhập khẩu Hà Giang, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty xuất nhập khẩu Hà Giang thực hiện giải thể theo Quyết định số 1841/QĐ-UB ngày 29/6/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang. Trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi thực hiện giải thể Công ty phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 66/2002/TT-BTC ngày 6/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi giải thể doanh nghiệp nhà nước.

Theo quy định tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính thì các doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện giải thể không thuộc đối tượng được xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Hà Giang được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4904/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Xóa nợ thuế đối với doanh nghiệp giải thể

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.151
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40