Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4901/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Số hiệu: 4901/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4901/TCT-DNNN
V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05/TT-CV06 ngày 17/10/2006 của Công ty TNHH Nông Lâm Thủy sản Trường Thành về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn kê khai trễ hạn do Tổng cục Hải quan chuyển đến. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xem xét trình Bộ Tài chính xử lý khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp hóa đơn kê khai trễ hạn của Công ty TNHH Nông Lâm Thủy sản Trường Thành. Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, xác định đối chiếu các chứng từ nộp tiền và hóa đơn GTGT kê khai trễ hạn của Công ty nêu trên và gửi về Tổng cục Thuế theo hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/1/2006 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

(Gửi kèm bản photocopy công văn số 05/TT-CV06 ngày 17/10/2006 của Công ty TNHH Nông Lâm Thủy sản Trường Thành)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH NLTS Trường Thành;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4901/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.033
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.92.22