Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4841/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Xử lý nợ thuế

Số hiệu: 4841/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 21/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4841/TCT-DNNN
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản

Trả lời công văn số 247/TĐS ngày 21/4/2006 của Công ty cổ phần Thủy đặc sản về việc đề nghị xóa nợ thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về nợ thuế nộp thay người bán phát sinh từ năm 1994.

Khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, nợ đọng thuế và các Khoản phải nộp NSNN (kể cả các Khoản nợ thuế nộp thay người bán phát sinh từ năm 1994) đã được tính vào tổng số nợ phải trả của Công ty khi xác định giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Vì vậy, nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN đã được xử lý khi xác định giá trị doanh nghiệp, Công ty phải nộp đầy đủ các Khoản nợ đọng thuế phát sinh từ thời Điểm xác định giá trị doanh nghiệp ngày 30/4/2002 trở về trước vào NSNN theo đúng quy định.

2. Xử lý nợ thuế phát sinh từ thời Điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời Điểm doanh nghiệp chính thức chuyển sang Công ty cổ phần.

Công ty cổ phần Thủy đặc sản đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đi vào hoạt động từ ngày 01/05/2002. Trường hợp từ thời Điểm xác định giá trị doanh nghiệp ngày 13/12/1999 đến thời Điểm chính thức chuyển sang Công ty cổ phần ngày 01/05/2002, nếu phát sinh lỗ do nguyên nhân khách quan, còn nợ thuế phát sinh từ thời Điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời Điểm chuyển sang Công ty cổ phần. Khi bàn giao vốn từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần không bao gồm các Khoản nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN thì lập hồ sơ thủ tục xóa nợ theo quy định tại các Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002, số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004, số 95/2006/TT-BTC ngày 12/10/2006 và công văn số 10945/BTC-TCT ngày 31/8/2005 của Bộ Tài chính và gửi về Tổng cục Thuế để xem xét giải quyết theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Thủy đặc sản biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, DNNN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4841/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Xử lý nợ thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.296
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126