Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4837/TCHQ-KTTT về mẫu chứng từ hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4837/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 13/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4837/TCHQ-KTTT
V/v Mẫu chứng từ hoàn thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1829/HQĐNa-NV ngày 16/7/2009 của Cục Hải quan Đồng Nai về mẫu chứng từ trong việc hoàn thuế cho đối tượng nộp thuế từ ngân sách, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/06/2008 thì: ”Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau”.

Căn cứ Điểm 6.2.1 Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài Chính; Căn cứ Khoản 2 Điều 130 Thông số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài Chính.

Trường hợp người nộp thuế được hoàn thuế từ NSNN thì cơ quan Hải quan căn cứ vào Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (mẫu số 05/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC) và hồ sơ liên quan đến khoản đề nghị hoàn trả để ra quyết định hoàn thuế. Sau đó cơ quan hải quan lập Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN (mẫu C1-04/NS ban hành kèm theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC) gửi Kho bạc Nhà nước để Kho bạc thực hiện hoàn trả cho Doanh nghiệp.

Giấy đề nghị hoàn trả quy định tại Thông tư 79/2009/TT-BTC là mẫu số 05/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC không phải là Giấy đề nghị hoàn thuế (mẫu 07C-HQ) ban hành kèm theo Thông tư 121/2007/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4837/TCHQ-KTTT ngày 13/08/2009 về mẫu chứng từ hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.565

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.222