Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 482TCT/NV6 ngày 28/01/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc ấn định thuế GTGT và thuế TNDN

Số hiệu: 482TCT/NV6 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 482TCT/NV6
V/v ấn định thuế GTGT và thuế TNDN

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 343/CT-TTr ngày 31/12/2002 của Cục thuế về việc ấn định thuế GTGT và thuế TNDN đối với doanh nghiệp không thực hiện sổ sách kế toán, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điểm 7a, phần Đ Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT thì:

“ Cơ quan thuế có quyền ấn định thuế GTGT phải nộp đối với các đối tượng nộp thuế trong các trường hợp... Cơ sở kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hoá đơn chứng từ...”

Theo quy định tại Điểm 7a, phần D Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: “Cơ quan thuế có quyền ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh trong các trường hợp ... cơ sở kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hoá đơn chứng từ...”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp không thực hiện sổ sách kế toán, không có hoá đơn đầu vào, không có chứng từ chi phí thì Cục thuế có quyền ấn định thuế GTGT, thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN. Căn cứ để ấn định thuế GTGT, thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là tài liệu Điều tra của cơ quan thuế hay mức thuế GTGT, thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề, cùng quy mô kinh doanh. Trường hợp qua khảo sát tình hình SXKD ở địa phương, Cục thuế đã xây dựng tỷ lệ GTGT, tỷ lệ TNCT để áp dụng ấn định chung cho các cơ sở kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán, thì thuế GTGT ấn định được xác định theo công thức:

Thuế GTGT = (Doanh thu x Tỷ lệ GTGT) x Thuế suất GTGT.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 482TCT/NV6 ngày 28/01/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc ấn định thuế GTGT và thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.640

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74