Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4826TCT/NV5 ngày 20/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT nộp thừa của công ty HH Shell Butimen VN khi giải thể

Số hiệu: 4826TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4826TCT/NV5
V/v: hoàn thuế GTGT nộp thừa của công ty HH Shell butimen VN  khi giải thể

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nghệ An.

Trả lời công văn số 1030 CT/QDSX ngày 23/10/2002 của Cục thuế tỉnh Nghệ An về việc hoàn thuế GTGT của Công ty hữu hạn Shell Butimen Việt Nam khi giải thể, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại điểm 3, mục I, phần D Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 26/7/1998 và điểm 3 mục I, phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ tài chính  thì: cơ sở kinh doanh quyết toán thuê skhi sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản có thuế GTGT nộp thừa, cơ sở có quyền đề nghị cơ quan thuế hoàn lại số thuế GTGT nộp thừa.

Trường hợp tại thời điểm giải thể, Cục thuế tỉnh Nghệ An đã quyết toán thuế mà Công ty có số thuế GTGT nộp thừa hoặc có số thuế GTGT luỹ kế âm thì Công ty được hoàn lại số thuế nộp thừa đó.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Nghệ An hướng dẫn Công ty lập hồ sơ hoàn thuế theo qui định tại điểm 2, mục II, phần D Thông tư số 122/200/TT-BTC nêu trên và thực hiện kiểm tra trước khi giải quyết hoàn thuế cho đơn vị.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Nghệ An biết và thực hiện./.

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4826TCT/NV5 ngày 20/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT nộp thừa của công ty HH Shell Butimen VN khi giải thể

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.824
DMCA.com Protection Status