Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4824/TCHQ-KTTT về việc trả lời công văn số 1381/DVN-TCKT do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4824/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 25/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4824/TCHQ-KTTT
V/v trả lời CV 1381/DVN-TCKT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Tổng công ty dầu Việt Nam
- Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng tàu

 

Trả lời công văn số 1381/DVN-TCKT ngày 22/8/2008 của Tổng công ty dầu Việt Nam về việc: đóng góp ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Về nội dung nêu tại điểm 1 công văn số 1381/DVN-TCKT Tổng cục Hải quan đã chuyển tới Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) để xem xét, xử lý theo thẩm quyền (Công văn số 4823/TCHQ-KTTT ngày 25 tháng 9 năm 2008 - có gửi Tổng Công ty dầu Việt Nam). 

2- Về nội dung nêu tại điểm 2 công văn số 1381/DVN-TCKT:

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế, Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan:

a) Nếu Tổng công ty khai bổ sung về thuế trong thời hạn sáu mươi ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan và đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây thì thuộc diện được khai bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật quản lý thuế:

- Tổng công ty tự giác khai báo với cơ quan hải quan.

- Việc khai bổ sung thực hiện trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

- Có sai sót (sai sót về tính toán số tiền thuế phải nộp; sai sót về trị giá, xuất xứ, mã số, mức thuế suất, số tiền thuế phải nộp) so với thực tế hồ sơ đã nộp cho cơ quan hải quan khi khai hải quan và/hoặc so với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Người khai hải quan có đủ cơ sở chứng minh và cơ quan hải quan có đủ cơ sở, điều kiện thẩm định tính chính xác và hợp pháp của việc khai bổ sung.

Khi doanh nghiệp khai bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật quản lý thuế và chủ động nộp số tiền thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước thì bị xử phạt chậm nộp thuế (nếu có), nhưng không bị xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế, thiếu thuế, trốn thuế. Thời hạn nộp thuế khai bổ sung như đối với số tiền thuế khai, tính khi làm thủ tục hải quan.

b) Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót, tự giác khai báo với cơ quan hải quan nhưng không đáp ứng quy định về thời hạn, thời điểm khai bổ sung nêu trên thì không phải là khai bổ sung về thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật quản lý thuế.

Người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế thiếu theo thời hạn nộp thuế như đối với số tiền thuế khai, tính khi làm thủ tục hải quan, số tiền phạt chậm nộp (nếu có) và bị xử lý vi phạm hành chính (nếu có) theo qui định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan. Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP thì hành vi tự nguyện khai báo và khắc phục hậu quả là một trong những tình tiết giảm nhẹ để cơ quan hải quan xem xét, xử lý vi phạm hành chính.

c) Trường hợp cơ quan hải quan ấn định thuế theo quy định tại Điều 39 Luật quản lý thuế, Điều 25, Điều 26 Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế thì thời hạn nộp khoản chênh lệch giữa số tiền thuế do cơ quan hải quan ấn định với số tiền thuế do người nộp thuế tự khai, tự tính trong trường hợp hàng hoá đã được thông quan là 10 (mười) ngày kể từ ngày cơ quan hải quan ký quyết định ấn định thuế. Người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền phạt chậm nộp (nếu có) và bị xử lý vi phạm hành chính (nếu có) theo qui định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng công ty dầu Việt Nam biết và thực hiện đúng quy định./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4824/TCHQ-KTTT về việc trả lời công văn số 1381/DVN-TCKT do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.050
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49