Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4823/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc xác định chi phí hợp lý và thuế suất thuế TNDN

Số hiệu: 4823/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4823/TCT-ĐTNN
V/v: xác định chi phí hợp lý và thuế suất thuế TNDN

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam

Trả lời công văn số 487/VP ngày 31/10/2006 của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam về việc áp dụng thuế suất ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sau khi kiểm tra quyết toán thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Bộ Tài chính có công văn số 8585/BTC-TCT ngày 8/7/2005 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Tại điểm 1.1 của công văn này hướng dẫn một số trường hợp nếu vi phạm lần đầu chưa xác định là hành vi trốn thuế:

+ Hạch toán một số khoản chi phí sản xuất kinh doanh theo đúng chế độ kế toán nhưng tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế không đúng với quy định đối với một số khoản chi. Trong đó có nội dung: trích các khoản dự phòng.

+ Hạch toán các khoản chi phí có hóa đơn, chứng từ hợp lệ nhưng vượt quá mức khống chế quy định được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Trong đó có nội dung: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân… vượt mức khống chế.

Theo hướng dẫn nêu trên, đối với các khoản trích dự phòng và chi quảng cáo, khuyến mãi Công ty tính vào chi phí vượt mức khống chế xử lý như sau: loại trừ khỏi chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế TNDN nếu các khoản chi này có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, và xác định là vi phạm lần đầu thì chưa xác định là hành vi trốn thuế.

- Về ưu đãi miễn giảm thuế và áp dụng thuế suất thuế TNDN: Trường hợp của Công ty là vi phạm lần đầu, không nằm trong thời gian được hưởng miễn giảm thuế TNDN, do đó số thu nhập tăng thêm sau khi Cục thuế kiểm tra quyết toán thuế thuộc 2 trường hợp nêu trên phải nộp thuế TNDN theo thuế suất quy định tại Giấy phép đầu tư là 20%, không phải áp dụng thuế suất 28%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với Cục thuế Hải Phòng để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hải Phòng;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4823/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc xác định chi phí hợp lý và thuế suất thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.173
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40