Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4791/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN

Số hiệu: 4791/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4791/TCT-DNNN
V/v: Xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4912 CT/CV ngày 4/5/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội và hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN của Công ty Bánh kẹo Hải Châu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu thì: ngày 22/10/2004, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 3656/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Bánh kẹo Hải Châu thành Công ty cổ phần. Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu đã được cấp giấy phép kinh doanh số 0103006565 ngày 18/01/2005 và thời Điểm bàn giao sang Công ty cổ phần ngày 31/01/2005.

Việc xử lý xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN cho các doanh nghiệp Nhà nước đã chuyển sang Công ty cổ phần (hoạt động sản xuất kinh doanh theo giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần) theo quy định tại các Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002; số 43/2004/TT-BTC ngày 20/5/2004; số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 và Thông tư số 95/2006/TT-BTC ngày 12/10/2006 của Bộ Tài chính hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể. Vì vậy, Tổng cục Thuế đang báo cáo Bộ Tài chính xin ý kiến giải quyết đối với các trường hợp vướng mắc.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế  thành phố Hà Nội biết để thông báo cho Công ty, khi Bộ Tài chính có ý kiến, Tổng cục Thuế sẽ xem xét giải quyết cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu;
- Lưu: VT, DNNN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4791/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.305
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6