Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 473TCT/ĐTNN về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của hoạt động gia công hàng hóa do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 473TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 04/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 473TCT/ĐTNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hoạt động gia công hàng hóa

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Captopia Việt Nam
- Cục thuế tỉnh Bình Dương

 

Trả lời công văn số 0412-01CV ngày 01/12/2004 của Công ty TNHH Captopia Việt Nam về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của hoạt động gia công hàng hóa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hoạt động gia công hàng hóa, Tổng cục Thuế đã có công văn hướng dẫn số 1607 TCT/CS ngày 15/4/2002: trường hợp doanh nghiệp nhận gia công hàng hóa có mua hộ nguyên liệu, phụ liệu theo hợp đồng của bên nước ngoài giao gia công, doanh nghiệp nhận gia công phải hạch toán toàn bộ tiền mua hộ nguyên vật liệu do phía nước ngoài thanh toán vào doanh thu gia công, đồng thời hạch toán vào chi phí giá mua không bao gồm thuế GTGT. Thuế GTGT nguyên vật liệu mua hộ nước ngoài để gia công được kê khai tính khấu trừ theo quy định.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Dương thực hiện đúng hướng dẫn tại công văn số 1607TCT/CS nêu trên: trường hợp Công ty TNHH Captopia Việt Nam (là doanh nghiệp nhận gia công) mua hộ nguyên liệu, phụ liệu theo hợp đồng (hoặc phụ lục hợp đồng) của bên nước ngoài giao gia công thì Công ty được hạch toán vào chi phí và doanh thu giá mua không bao gồm thuế GTGT nếu có đầy đủ chứng từ hợp pháp. Thuế GTGT nguyên vật liệu mua hộ được kê khai tính khấu trừ theo quy định. Trường hợp Công ty hạch toán chưa đúng theo quy định đề nghị Cục thuế hướng dẫn Công ty hạch toán lại cho đúng và Công ty phải chịu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Captopia Việt Nam và Cục thuế tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 473TCT/ĐTNN về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của hoạt động gia công hàng hóa do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.940
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35