Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4666TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm nhập xe ôtô để sử dụng

Số hiệu: 4666TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 07/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4666TCHQ/GSQL
V/v: Tạm nhập xe ôtô để sử dụng

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  Đại sứ quán hoa kỳ tại Hà Nội

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và trân trọng phúc đáp công hàm số 0054/05/GSO ngày 19/10/2005 về đề nghị cho phép Đại sứ quán được làm thủ tục nhập chính thức chiếc xe ôtô đã được Cục Hải quan TP Hà Nội cho phép tạm nhập về bảo quản theo giấy phép số 24/TN-CQNG ngày 13/05/2005, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo thông báo của Đại sứ quán thì hiện Sứ quán đã tiến hành chuyển nhượng 01 xe Mercedes cho Công ty Cổ phần Tân Phát và hiện đang chờ Công ty Cổ phần Tân Phát nộp thuế. Do vậy, Tổng cục Hải quan chỉ đồng ý cho Đại sứ quán được hoàn thành thủ tục chiếc xe đã tạm nhận về bảo quản nêu trên để sử dụng khi Sứ quán hoàn tất thủ tục nộp thuế đối với chiếc xe cũ mà Sứ quán chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Tân Phát theo đúng tinh thần nội dung công văn số 1717/TCHQ-GSQL ngày 04/05/2005 của Tổng cục Hải quan.

Một lần nữa, Tổng cục Hải quan Việt Nam xin gửi tới Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội lời chào trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQ Hà Nội (để theo dõi, thực hiện)
- Lưu: VT, GSQL (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4666TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm nhập xe ôtô để sử dụng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.144
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.59.63