Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4655/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Trích khấu hao TSCĐ

Số hiệu: 4655/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4655/TCT-PCCS
V/v: Trích khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 11158 CT/HTr ngày 15/08/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc trích khấu hao tài sản cố định của Văn phòng Luật sư Nguyễn Chiến, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Văn phòng luật sư Nguyễn Chiến có căn nhà ở số 52 Phố Quán Sứ làm trụ sở hoạt động của văn phòng trong giấy đăng ký hoạt động. Theo hướng dẫn tại Điểm 1.1 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì việc trích khấu hao TSCĐ giá trị căn nhà số 52 Phố Quán Sứ (vẫn đứng tên chủ sở hữu là ông Nguyễn Chiến) được xử lý như sau:

- Trường hợp căn nhà trên được trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp khi căn nhà được dùng riêng cho hoạt động của văn phòng Luật sư và được theo dõi, quản lý, hạch toán trong sổ kế toán của văn phòng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành đối với tài sản cố định.

- Trường hợp căn nhà trên vừa dùng làm văn phòng của luật sư, vừa làm nhà ở thì không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; Vụ CST;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4655/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Trích khấu hao TSCĐ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.280
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40