Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 465/TCT-NV7 về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho ưu đãi đầu tư trong nước do Tổng cục thuế ban hành

Số hiệu: 465/TCT-NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Văn Ninh
Ngày ban hành: 15/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 465/TCT-NV7
Về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho ưu đãi đầu tư trong nước

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2001

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời Công văn số 110/CT-NVT ngày 15 tháng 01 năm 2001 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Khuyến khích Đầu tư trong nước (KKĐTTN) thì chỉ cấp ưu đãi đầu tư cho diện tích trồng mới cây lâu năm trên đất mới khai hoang, đồi núi trọc và được áp dụng từ khi Luật KKĐTTN (sửa đổi) có hiệu lực thi hành (từ năm 1999). Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có Công văn số 817 TC/TCT ngày 02 tháng 02 năm 2001 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý thực hiện ưu đãi đầu tư trong nước (Công văn kèm theo). Trước mắt đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương thực hiện việc miễn giảm thuế SDĐNN cho các dự án thuộc diện ưu đãi đầu tư như sau:

1. Chỉ miễn thuế SDĐNN đối với diện tích trồng cây lâu năm (cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu, cây khác) trên đất khai hoang, phục hoá, đồi núi trọc theo quy định tại Điểm 2 Mục I Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật KKĐTTN và chỉ áp dụng cho diện tích trồng mới.

2. Đối với diện tích đã dùng vào sản xuất nông nghiệp khi chuyển sang trồng cây lâu năm thì miễn thuế SDĐNN theo Luật Thuế SDĐNN.

3. Đối với diện tích cây lâu năm trồng trước khi có Luật KKĐTTN nếu có dự án cải tạo, chăm sóc vườn cây thì được hưởng ưu đãi đầu tư theo tỷ lệ % tương ứng với phần giá trị vốn tăng lên do hiệu quả đầu tư mang lại.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tổ chức thực hiện theo hướng dẫn trên đây.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 465/TCT-NV7 ngày 15/02/2001 về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho ưu đãi đầu tư trong nước do Tổng cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.379

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248