Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4629 TCT/NV6 ngày 30/12/2003 của Tổng cục thuế về việc thuế Môn bài đối với các quầy hàng thuộc các xã vùng cao

Số hiệu: 4629TCT/NV6 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4629 TCT/NV6
V/v thuế Môn bài đối với các quầy hàng thuộc các xã vùng cao

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Kon Tum
- Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 285/TT-TM ngày 05 tháng 12 năm 003 của Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Kon Tum về việc “xin miễn thuế Môn bài đối với các quầy hàng thuộc các xã vùng cao”; vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07 tháng 05 năm 2003 của Bộ Tài chính thì: các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu kinh doanh... trực thuộc cơ sở kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập hoặc trực thuộc các chi nhánh hạch toán phụ thuộc áp dụng mức thuế Môn bài theo mức đối với hộ kinh doanh cá thể như quy định tại Điểm 2, Mục I Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính.

Tại Điểm 3, Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07 tháng 05 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định: tạm thời giảm 50% thuế Môn bài cho các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiểu của các Hợp tác xã và Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi (địa bàn được xác định là miền núi thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ).

Căn cứ các quy định trên, thuế Môn bài đối với các quầy hàng của các Doanh nghiệp kinh doanh tại các xã vùng cao chỉ phải nộp mức thuế áp dụng đối với hộ kinh doanh cá thể và được giảm 50% mức thuế phải nộp theo như quy định nêu trên (không phải mức ấn định là 1.000.000 đ (một triệu đồng) như quy định tại Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính).

Tổng cục thuế trả lời để Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Kon Tum được biết và đề nghị Sở Thương mại - Du lịch Kon Tum liên hệ với Cục thuế tỉnh Kon Tum để được hướng dẫn thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4629 TCT/NV6 ngày 30/12/2003 của Tổng cục thuế về việc thuế Môn bài đối với các quầy hàng thuộc các xã vùng cao

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.075
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45