Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4612 TCT/NV5 ngày 04/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc hoàn thuế thuế giá trị gia tăng nộp thừa của Công ty LD SSI

Số hiệu: 4612TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 04/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4612 TCT/NV5
V/v hoàn thuế GTGT nộp thừa của Công ty LD SSI

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty sản xuất kinh doanh NNK Bình Minh

Trả lời công văn số 165/CV-BM-2002 ngày 18/11/2002 của Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Minh về việc hoàn thuế GTGT nộp thừa của Công ty liên doanh SSI, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại điểm 3, mục I, phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì: cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập hợp nhất chia tách, giải thể, phá sản có thuế GTGT nộp thừa, cơ sở có quyền đề nghị cơ quan thuế hoàn lại số thuế GTGT nộp thừa.

Trường hợp tại thời điểm Công ty liên doanh SSI chấm dứt hoạt động, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh  đã quyết toán thuế mà Công ty có số thuế GTGT nộp thừa (hoặc có số thuế GTGT luỹ kế âm) thì Công ty được hoàn lại số thuế nộp thừa đó.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình minh (là công ty được thừa hưởng khoản tiền hoàn thuế do Ông Chue See Hoe nguyên là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty liên doanh SSI xác nhận tại thư đề ngày 18/12/2002) lập hồ sơ hoàn thuế theo qui định tại điểm 2, mục II, Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên và tiến hành kiểm tra trước khi hoàn thuế.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Minh thực hiện.

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4612 TCT/NV5 ngày 04/12/2002 của Bộ Tài chính-Tổng cục thuế về việc hoàn thuế thuế giá trị gia tăng nộp thừa của Công ty LD SSI

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.962
DMCA.com Protection Status